Nijmegen verbreed de focus naar 0 tot 4-jarigen

Volg ons

Nijmegen verbreed de focus naar 0 tot 4-jarigen

Nijmegen verbreed de komende jaren de focus naar de doelgroep 0 tot 4 jaar rondom de stimulering van een motorische ontwikkeling.

Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen is een veelbesproken onderwerp, dat gelukkig steeds meer aandacht krijgt.

In Nijmegen hebben we de ambitie dat ieder kind opgroeit in een gezonde en veilige leefomgeving, met plezier in het sporten en bewegen, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd met plezier actief zijn om zo de gewenste basis te creëren voor langdurige sportbeoefening en sportbeleving.

Breed motorische ontwikkeling

Als je vroeg investeert in bewegen, leg je de basis voor een actief leven. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar is bewegen van essentieel belang, omdat zij motorisch, cognitief, sociaal en emotioneel een positieve ontwikkeling doormaken als ze veel en gevarieerd bewegen.

Wanneer het maar bij één sport blijft, ontwikkel je slechts specifieke sportcompetenties. Het eenzijdig bewegen leidt vaker tot het krijgen van blessures en zorgt tevens voor het ervaren van minder plezier ten opzichte van een vroege diversificatie. De kans op uitval wordt ook groter. 

Een veelzijdige motorische ontwikkeling is de basis voor een leven lang met plezier in sport en bewegen. Door op jonge leeftijd breed te ontwikkelen zijn er op latere leeftijd meer ontwikkelingsmogelijkheden en is de kans groter om langer actief te blijven.

De fundamentele vaardigheden bestaan uit wandelen, rennen en sprinten, springen, glijden, klimmen, gooien, draaien en/of rollen, steunen, ontwijken, balanceren, schieten en/of passen, slaan en/ of stoten, stuiteren en/of dribbelen, duwen en/ of trekken en zwaaien.

Dit kan worden toegepast in de praktijk door het combineren van meerdere sporten tegelijk, het stimuleren van buitenspelen in een veelzijdige openbare omgeving, een apart programma te ontwikkelen met diverse sporten en/of integratie in de training van één sport.

Laatste bericht

Volg ons

Deel dit bericht