Bewegen als levensstijl

Door op jonge leeftijd al te investeren in bewegen, leg je de basis voor een lang en actief leven. Kinderen ervaren zo van jongs af aan dat bewegen leuk is. Het is daarom belangrijk dat jonge kinderen veel bewegen.

Door veel en gevarieerd te bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam moeten gebruiken en ontwikkelen ze de belangrijkste spiergroepen die ze op latere leeftijd nodig hebben voor een sportieve levensstijl.

Al op vierjarige leeftijd is er een duidelijke relatie te zien tussen fundamentele motorische vaardigheden en beweeggedrag. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn, bewegen minder en beleven minder plezier in sport- en beweegactiviteiten.

Goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn nodig voor deelname aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én op latere leeftijd.

Bewegen heeft daarnaast ook een positieve effect op slapen, zelfvertrouwen, eigenwaarde en omgaan met prikkels en stress. Dit betekent dat kinderen die veel bewegen een verhoogde waarden van zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben.

Ook is het waarschijnlijk dat kinderen die meer bewegen beter in staat zijn zelf problemen op te lossen en andere mensen te ondersteunen bij het oplossen van uitdagingen.

Dit betekent dat kinderen die meer bewegen zelf, gerichter en sneller beslissingen maken.

Daarnaast kan beweging leiden tot verbetering van diverse gedragseigenschappen zoals moed, respect en verantwoordelijkheid.

Daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd gezonde bewegingspatronen ontwikkelen, zodat ze een hogere kans hebben op een goede gezondheid, ook gedurende de rest van hun leven. 

Peuter- en kleutergym Nijmegen over ons springen

De ontwikkeling

Door spelenderwijs te bewegen, te proberen, te ontdekken en eindeloos te herhalen ontwikkelt je kind nieuwe vaardigheden waardoor het zelfvertrouwen weer toeneemt.

Het kind ontwikkelt de motorische vaardigheden als: rennen, springen, gooien, vangen, rollen, dansen, glijden, klimmen en klauteren. Maar door op verschillende hoogtes te spelen ontwikkel je o.a. het ruimtelijk inzicht, het inschatten van hoogtes en dieptes en daardoor het zelfvertrouwen.

Door te bewegen ontwikkelt je kind zich niet alleen op motorisch vlak. Maar stimuleert het ook de ontwikkeling van de hersenen wat weer bijdraagt aan concentratie, leervermogen, geheugen, creativiteit en probleemoplossend denken. Kinderen leren tijdens de lessen verschillende nieuwe woorden en begrippen als boven, onder, achter, voor, links en rechts. Jonge kinderen die meer bewegen hebben meer kans op hoge cognitieve ontwikkeling. 

Daarnaast draagt bewegen ook bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan dat ze op hun beurt moeten wachten. Ze leren omgaan met andere kinderen en zijn of haar gevoelens. Er zijn bepaalde regels waar ze zich aan moeten houden. Hierdoor leren ze wat wel en niet kan. Daarnaast leren ze omgaan met conflicten en impulscontrole.

De lessen

Tijdens de lessen staat plezier altijd bovenaan!

Wij hebben tijdens de lessen altijd een vaste structuur die wij hanteren. Zo beginnen wij altijd in een kringetje en heten wij iedereen welkom. Tijdens het verwelkomen wordt de nadruk al gelegd op een stukje taal en interactie.

Vervolgens wordt er op een laagdrempelige manier een dansje of een spelletje aangeboden op muziek. De kinderen worden hierin uitgedaagd tot verschillende bewegingsvormen.

Daarna is het tijd om ‘voetjes’ te gaan zoeken! Inmiddels een welbekend begrip.

Driekwart van de zaal is iedere les ingericht met verschillende parcours en oefenvormen met veelal grote materialen. De kinderen hebben de keuzevrijheid om zelf te bepalen welke parcours en oefenvormen ze gaan doen, hoe vaak en op welke manier. Iedere week hebben wij een ander thema zoals: klimmen, springen, rollen, zwaaien en balanceren. De parcours en oefenvormen sluiten hierop aan. Hierdoor worden de kinderen iedere week weer opnieuw uitgedaagd tot het beoefenen van nieuwe en soms complexe bewegingsvormen en situaties. Dit altijd onder begeleiding van een ouder, om zo een veilige situatie voor het kind te creëren.

Hierna is het tijd om nog een spelletje of dansje op muziek te doen. Hierin kunnen de kinderen zichzelf nog even uitleven en flink wat energie kwijt.

Als laatste eindigen wij altijd in een kringetje en zingen wij met zijn allen het eindlied. Dit is ook weer een stukje herkenning voor de kinderen en deze weten dan ook dat dit het einde van de les is. Daarna krijgt de docent van iedereen nog een high five en dan is het tijd om richting huis te gaan.

Samen met je kind

Als ouder zijnde begeleid je het kind tijdens de lessen. 

Door jouw aanwezigheid voelt het kind zich veilig. Als ouder heb je dan ook een belangrijke taak tijdens de lessen. Door het goede voorbeeld te geven, het kind aan te moedigen en te ondersteunen waar nog nodig. Maar ook door samen met de dansjes en spelletjes mee te doen. En misschien nog wel het belangrijkste, door de kinderen de ruimte te geven om zelf nieuwe situaties te ontdekken.

Het kind moet zich altijd op een veilige manier, en op zijn of haar eigen niveau en tempo kunnen blijven ontwikkelen.  

Wanneer ouders samen met hun kind spelen, heeft dit een positief
effect op de band die de ouders met het kind opbouwen. Ook ervaart het kind
hierdoor meer plezier en geluk. Wie wilt dat nou niet!

Peuter- en kleutergym Nijmegen over ons ouder kind gym