De woensdagochtend in Lent!

Wij willen een pilot gaan houden om te bekijken of er voldoende belangstelling is om definitief met twee nieuwe groepen te gaan starten in de Stelt in Lent op de …